Joanna Stępniewska-Janowska

E-mail: jtrojanska@socialmovershub.com
Brief info

Marketerka zainteresowana złożonością ludzkiej psychiki oraz nowymi technologiami wykorzystywanymi do rozwiązania problemów społecznych.

Swoją drogę zawodową rozpoczęła od organizacji dużych przedsięwzięć skierowanych do tysięcy studentów oraz dbania o wizerunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako p.o. Rzecznika Prasowego i organizatorka imprez masowych. Następnie w Fundacji Sarigato oraz Fundacji Hearty pracowała nad projektami społecznymi, wykorzystującymi nowe technologie.

Obecnie jest członkiem zespołu funduszu Venture Capital - Innovation Nest oraz Social Movers Hub, gdzie pomaga tworzyć rozpoznawalne brandy oraz efektywne procesy marketingowe.